Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Canŵio

Ar Ddydd Gwener 1af o Orffennaf, rydym yn falch o gyhoeddi bydd Canŵio yn dychwelyd i Gemau Cymru.

Rydym yn edrych ymlaen at gystadleuaeth gyffrous sydd o hyd yn tynnu torf fawr i’r Ganolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol, Bae Caerdydd.

"Mae Canŵ Cymru yn falch iawn o fod yn rhan o Gemau Cymru’r haf hwn. Mae Gemau Cymru yn gyfle ardderchog i athletwyr ifanc ddangos eu talent. Mae Canŵ Cymru yn edrych ymlaen at raglen lwyddiannus, ac i gyd-weithio pellach gyda’r Urdd a’r partneriaid eraill."

 


Canlyniadau 2017

Canlyniadau_Canwio.pdf

 

 

 


Llysgennad Gemau Cymru Canŵio 2017

Megan Hamer-Evans

Athletwr Canŵ Slalom ydy Megan Hamer-Evans. Mae’n 18 oed ac wedi bod yn padlo ers pan oedd hi’n 12, pan ddechreuodd gaiacio ym mhwll yr ysgol a gwirioni ar y gamp! Mae’r teimlad a gaiff wrth rasio i lawr dŵr gwyn mawr yn arbennig iawn, ‘Rwyf wedi fy ngwasgu i mewn i fan lle gallaf wir fwynhau’r foment. Rwy’n ddiolchgar iawn am yr hapusrwydd a’r mwynhad rwy’n ei gael o badlo.’

Megan sydd yn y safle cyntaf ym Mhencampwriaeth Iau, D23 ac Uwch Cymru a Phrydain Fawr. Mae hi hefyd yn aelod o Dîm GB. Y llynedd, bu’n cystadlu ym Mhencampwriaethau Iau’r Byd - gan gyrraedd y rownd gynderfynol a Phencampwriaethau Iau Ewrop, lle cyrhaeddodd y Rowndiau Terfynol a gorffen yn 7fed drwyddi draw. Bydd yn dychwelyd eleni i geisio gwella ar y perfformiad hwn. Mae Megan wedi ennill lle ar y rhaglen Podium Potential; caiff Athletwyr eu dewis ar gyfer y rhaglen Podium Potential os ydynt ar hyn o bryd yn gweithio ar lefel ennill medal.

‘Rwy’n falch o fod yn llysgennad i Gemau Cymru 2017, a byddwn wrth fy modd yn gweld cynifer o athletwyr ifanc ar y dŵr yn y digwyddiad - yn gyflym ac yn lân!’


English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Flickr