Gemau Cymru

2019

-

29-30 Mehefin: Bala

06-08 Gorffennaf: Caerdydd

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Jiwdo

Cymdeithas Jiwdo Cymru

Welsh_JA_Logo_-_Transparent_Background_smaller.png

Mae Cymdeithas Jiwdo Cymru yn falch iawn o fod yn rhan o Gemau Cymru am y trydydd gwaith yn olynol. Mae'n gyfle ardderchog i athletwyr ifanc i arddangos eu talentau. Fel llynedd, bydd y cystadleuwyr yn y rowndiau terfynol yn ffurfio tîm Jiwdo Cymru i gystadlu yng Ngemau Ysgolion 2018.


Lleoliad: Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru


Gwenllian Northall

Llysgennad Gemau Cymru Jiwdo 2018

Mae Gwenllian wedi bod yn gwneud jiwdo er 2008 pan ddaeth ei chlwb lleol i gynnal sesiynau blasu yn ei hysgol. Syrthiodd mewn cariad â’r gamp ar unwaith a dechrau cymryd rhan. Dechreuodd Gwenllian gystadlu ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach ar ôl ennill rhai graddau.

Mae hi wedi cynrychioli Cymru ar lefel Cadet a lefel Iau mewn gwahanol Bencampwriaethau Ewropeaidd a hefyd wedi cystadlu dros Gymru ym Mhencampwriaethau Jiwdo’r Gymanwlad yng Nghaerdydd yn 2012. Fe wnaeth hefyd ennill efydd yn UKSG yn 2012 a hi yw enillydd medal arian Prifysgolion Prydain 2017 yn y categori dan 63kg. Roedd y fedal arian hon yn golygu bod Gwenllian wedi ennill ei lle yng Nghystadleuaeth Prifysgolion Ewrop ym Mhortiwgal ym mis Gorffennaf.Mae hi hefyd wedi cael ei dewis i Sgwad Cymru ar gyfer taith i Japan ym mis Awst.

Ar hyn o bryd, mae Gwenllian yn astudio cwrs Chwaraeon ac Addysg Gorfforol llawn amser drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, yn ogystal ag yn hyfforddi’n amser llawn gyda Thîm Cenedlaethol Cymru a’r hyfforddwyr Cryfder a Chyflyru ym Met Caerdydd.

Gwenllian_Northall_JUDO.jpg


Canlyniadau 2017

Jiwdo_Canlyniadau.pdf 

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr