Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Athletwyr


Y Broses Dethol

Mae cyfranogu yn Gemau Cymru yn ddibynol ar Gorff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol y gamp.

Mae’r broses o ddethol pob camp wedi cael ei gynghori gan Gorff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol y gamp. Unwaith y bydd y broses ddethol wedi ei gadarnhau, bydd y wefan yn cael ei diweddaru a bydd y cystadleuwyr llwyddiannus yn derbyn pecyn gwahoddiad ffurfiol Gemau Cymru. Cliciwch ar bob camp i weld os yw'r broses ddethol a'r cystadleuwyr wedi cael eu cadarnhau.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â gemaucymru@urdd.org


Cymorth Meddygol

Rydym yn hynod ddiolchgar i Adran Ffisiotherapi Prifysgol Caerdydd sydd wedi cynnig darparu triniaeth ffisiotherapi trwy gydol penwythnos y Gemau. Bydd oddeutu cant o ffisiotherapyddion yn bresennol, yn amrywio o fyfyrwyr 3ydd blwyddyn i rai fwy profiadol. Bydd posib i'w gweld/siarad gyda yn y 'Pentref Athletwyr' ac ym mhob un safle cystadlu.

Mae nifer o'r ffisiotherapyddion wedi bod yn rhan o dimau Gemau Olympaidd, Paralympaidd ayyb yn y gorffennol ac felly yn ymfalchio bod eu harbenigedd a'u profiadau ar gael yng Ngemau Cymru eleni. Heb os, bydd yr holl athletwyr â fu'n cystadlu yn y gofal gorau bosib ac yn llawn werthfawrogi'r eu cefnogaeth.

universitylogo1-300x288.jpg

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Flickr