Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Trafnidiaeth

Bydd cludiant di-dâl wedi ei drefnu o'r manau canlynol: 

- Bangor (Tesco Extra)

- Wrecsam (Y Gorsaf Drên Gyffredinol)

- Llanfair ym Muallt (Little Chef)

Bydd y bŵs yn dychwelyd pob cystadleuydd yn ôl i un o'r lleoliadau penodol (uchod) prynhawn Dydd Sul, 2il o Orffennaf yn dilyn diwedd gweddill o'r cystadlu yn y trefn canlynol Canolfan Dŵr Gwyn, Caerdydd > Llanfair ym Muallt > Wrecsam > Bangor

Cofrestrwch er mwyn sicrhau cludiant wrth lenwi'r ffurflen gofrestru.

 

Bydd rhaid nodi unrhyw ddeunydd chwaraeon ychwanegol wrth gofrestru. Ni fydd Gemau Cymru yn atebol am unrhyw fagiau coll nac ychwaith unrhyw ddifrod.

Cludiant Bŵs Codi Pwysau

Bydd bŵs yn teithio o Fangor i Gaerdydd prynhawn Iau 29fed o Fehefin ar gyfer pob cystadleuydd Codi Pwysau. Yna, bydd bŵs gwennol yn darparu gwasanaeth o'r llety bore dydd Gwener (Mehefin 30) i'r man cystadlu (Athrofa Chwaraeon Cymru) ac yn eu dychwelyd i'r pentref wedi cystadlu.

Bydd y bŵs yn gadael yn ôl am Fangor ar y bore Sadwrn canlynol.

 

 

 

Os oes unrhyw wybodaeth nad ydych yn siwr ohono neu hoffai wybod mwy, cysylltwch â'r swyddfa ar 02920 635688 neu ebostiwch gemaucymru@urdd.org

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Flickr