Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Trafnidiaeth

Bydd cludiant bws di-dâl wedi ei drefnu o'r manau canlynol: 

- Bangor (Tesco Extra)

- Wrecsam (Y Gorsaf Drên Gyffredinol)

- Llanfair ym Muallt (Burger King)

Bydd y daith ddychwelyd yn cael ei ddarparu yn ystod prynhawn / nos Sadwrn (tua 18:00) ar ôl cystadlu; Caerdydd> Llanfair-ym-Muallt> Wrecsam> Bangor.

Cofrestrwch er mwyn sicrhau cludiant wrth lenwi'r ffurflen gofrestru.

Bydd rhaid nodi unrhyw ddeunydd chwaraeon ychwanegol wrth gofrestru. Ni fydd Gemau Cymru yn atebol am unrhyw fagiau coll nac ychwaith unrhyw ddifrod.

Os oes unrhyw wybodaeth nad ydych yn siwr ohono neu hoffai wybod mwy, cysylltwch â'r swyddfa ar 02920 635677 neu ebostiwch gemaucymru@urdd.org

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr