Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Newyddion


16/08/2017

Mae'n bleser cael cyhoeddi y bydd Nofio Cymru yn rhan o Gemau Cymru yn 2018!


15/08/2017

Dyddiadau ar gyfer Gemau Cymru 2018 wedi ei cyhoeddi.

Edrychwn ymlaen i'ch gweld ar y 06 - 08 o Orffennaf 2018

03/2016Datganiad y Llywodraeth i'r Wasg

Mawrth 2016


Gemau Cymru 2016 yn cael £55,000 gan Lywodraeth Cymru.

Mae Ken Skates, Dirprwy Weinidog Diwylliant Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cyhoeddi bod Gemau Cymru 2016 wedi cael £55,000 gan Llywodraeth Cymru.

 

Dydd Iau 10 Mawrth 2016

Digwyddiad chwaraeon dwyieithog i athletwyr ifanc a thalentog Cymru yw Gemau Cymru.  Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Urdd Gobaith Cymru.  

Ei nod yw helpu athletwyr brŵd Cymru er mwyn eu galluogi i gyrraedd y Gemau Olympaidd, y Gymanwlad a Pharalympaidd. Mae gyfle gwych iddynt allu cystadlu a chymeryd rhan mewn amryw o digwyddiadau yn genedlaethol trwy gael defnydd o rhai o gyfleusterau gorau Cymru.

Bydd y cyllid yn cael ei roi i Gemau Cymru drwy Chwaraeon Cymru sydd wedi cytuno i gyfrannu £60,000 i’r digwyddiad.

 Wrth gyhoeddi’r cyllid, dywedodd y Dirprwy Weinidog:

'Rwy’n falch ein bod yn gallu cefnogi Gemau Cymru unwaith eto eleni.  Mae hwn yn ddigwyddiad rhagorol sy’n rhoi cyfle heb ei ail i bobl ifanc gymryd rhan mewn cystadleuaeth aml-gamp lefel uchel.'

'Mae darparu cyfleoedd o’r math hyn yn hanfodol os ydym am helpu ein athletwyr ifanc i gyrraedd lefel ryngwladol a rhoi profiad tebyg i Gemau’r Gymanwlad iddyn nhw.  Mae Gemau Cymru hefyd yn bwysig gan ei fod yn sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael profiad cadarnhaol a bod eu hymroddiad i’r gamp yn para am weddill eu hoes.'

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru:

'Pleser o’r mwyaf yw cefnogi Gemau Cymru unwaith eto.  Ers ei sefydlu, mae Gemau Cymru wedi tyfu i fod yn ddigwyddiad pwysig yng nghalendr chwaraeon Cymru.  Mae’n gyfle i dalentau ifanc y dyfodol gystadlu mewn amgylchedd aml-gamp, dwyieithog.  Mae’n rhoi blas iddyn nhw o gynulleidfaoedd mawr, y sylw y mae’r wasg yn ei roi a seremonïau agoriadol y mae ein hathletwyr gorau yn eu cael wrth gystadlu ar lwyfan rhyngwladol.'

'Wedi dweud hynny, mae mwy i’r digwyddiad na dim ond y cystadleuwyr.  Mae’r digwyddiad yn creu llawer o gyfleoedd i bobl wirfoddoli.  Wrth ystyried dyfodol chwaraeon Cymru, nid yn unig mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod yn datblygu talentau ond hefyd, sicrhau bod gennym weithlu tra medrus, llawn angerdd sy’n cefnogi’r talentau hyn hefyd.  Gyda’r gefnogaeth hon, rydym yn gallu cynnal digwyddiadau chwaraeon mawr - Cwpan Rygbi’r Byd 2015 ac eleni, Hanner Marathon y Byd.  Mae popeth yn bosibl yma yng Nghymru.'

Dywedodd Gary Lewis, Cyfarwyddwr Chwaraeon yr Urdd:

'Rydym yn croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i barhau i gefnogi Gemau Cymru.  Mae hwn yn ddigwyddiad sy’n datblygu’n flynyddol ac yn mynd o nerth i nerth.  Mae hwn yn benwythnos pwysig yn nyddiadur athletwyr ifanc Cymru; ein gobaith yw y bydd yn creu cyfleoedd iddyn nhw yn y dyfodol i gystadlu ar lefel ryngwladol.'

Ers iddo gael sefydlu nôl yn 2011, mae Gemau Cymru wedi gweld llawer o athletwyr yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru mewn cystadlaethau rhyngwladol.  Yn 2014, cafodd rhai o athletwyr Cymru gystadlu yng nghystadlaethau Athletau a Gymnasteg Gemau’r Gymanwlad yn Glasgow, yn ogystal â chwaraewyr Rygbi oedd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Cyfres 7 bob ochr y byd ac sydd erbyn hyn yn chwarae i dîm rhyngwladol Cymru.

Yn ystod Gemau 2015, bu 1030 o gystadleuwyr yn cystadlu mewn naw gwahanol fathau o gampau.

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr