Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Pêl Rwyd

"Mae Pêl-rwyd Cymru yn falch o fod yn rhan o’r fenter hon, yn ogystal ag adnabod pêl-rwyd fel camp blaenllaw mewn partneriaeth gyda Gemau Cymru. Trwy gynnig cyfle i chwaraewyr fod yn rhan o ddigwyddiad aml-gamp fe gânt brofiad o’r hyn sydd i’w disgwyl yng nghystadlaethau megis Pêl-rwyd Ewrop, Cwpan y Byd ac yn enwedig, Gemau’r Gymanwlad." 


Lleoliad: House of Sport, Lecwydd


 

Leila Thomas

Llysgennad Pêl-Rwyd Gemau Cymru 2018

Efallai na ddarganfyddodd bêl-rwyd mor fuan â gweddill aelodau ei thîm, yn wir roedd Leila yn llawer rhy brysur yn rhagori mewn camp gwbl wahanol - dressage a neidio ceffylau.

Dechreuodd y cyfan pan gafodd ei llusgo gan ei chyfnither i sesiwn hyfforddi pêl-rwyd ym Mhont-y-pŵl.

Datblygodd yn gyflym iawn o dan oruchwyliaeth ofalus yr hyfforddwr ar y pryd, Louise Wright ac yna aeth ymlaen i chwarae i’r Bont-faen o dan hyfforddiant Shaun Williams.  Bu’n cystadlu yng nghynghrair De-ddwyrain Cymru ac yna i dimau sir y De-ddwyrain cyn cynrychioli Cymru ar y lefel o dan 17 ac o dan 21.

Mae bellach yn chwarae i’r Celtic Dragons sy’n cystadlu yn Uwch-gynghrair Pêl-rwyd Vitality.  Ei chyflawniad mwyaf nodedig hyd yma yw bod yn rhan o’r sgwad O dan 21 a ddewiswyd ar gyfer Cwpan Ieuenctid y Byd 2017 yn Botswana.

Mae Leila yn astudio Gwyddorau Biolegol ym Mhrifysgol Caerdydd.

LEILA_THOMAS.jpg

 

________________________________________________

Timau 2018

ANT 

Caerdydd & Fro

Cymoedd Morgannwg

Gogledd-Dwyrain

Gogledd Orllewin

Powys

Dwyrain

Gorllewin 

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr