Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Pêl Rwyd

"Mae Pêl-rwyd Cymru yn falch o fod yn rhan o’r fenter hon, yn ogystal ag adnabod pêl-rwyd fel camp blaenllaw mewn partneriaeth gyda Gemau Cymru. Trwy gynnig cyfle i chwaraewyr fod yn rhan o ddigwyddiad aml-gamp fe gânt brofiad o’r hyn sydd i’w disgwyl yng nghystadlaethau megis Pêl-rwyd Ewrop, Cwpan y Byd ac yn enwedig, Gemau’r Gymanwlad."

 


Llysgennad Pêl Rwyd Gemau Cymru 2017

Nia Jones

Mi ddechreuais i chwarae pêl-rwyd pan oeddwn i'n 8 oed yn fy nghlwb ar ôl ysgol yn Ysgol Gynradd Terrig. Ar ôl imi ddechrau yn yr ysgol uwchradd yn Ysgol Maes Garmon, cefais fy annog gan athrawon a ffrindiau i ymuno â Chlwb Pêl-rwyd Yr Wyddgrug. Ers hynny, ar ôl cynrychioli Sir y Fflint a Gogledd Ddwyrain Cymru, cefais fy newis yn Gapten ar dîm dan 17 a dan 19 Cymru ac aethom ymlaen i ennill medalau Arian yn Ewrop.   

Roedd 2013 yn flwyddyn aruthrol. Yn gyntaf, roeddwn yn gapten ar dîm dan 21 Cymru pan lwyddon ni i orffen yn y 6ed safle yng Nghwpan Ieuenctid y Byd - ein safle uchaf erioed - ac yna, yn ddiweddarach, enillais fy nghap cyntaf fel aelod o'r tîm hŷn wrth inni ennill Medal Aur Agored Ewrop. Daethom hefyd yn ail yn y Brif Gynghrair gyda’r Celtic Dragons. Ond uchafbwynt fy ngyrfa ym maes pêl-rwyd hyd yma oedd cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow yn 2014, a fy uchelgais ar y funud ydi cael fy newis i fod yn rhan o Dîm Cymru unwaith eto ar gyfer Awstralia yn 2018.   Rydw i hefyd wedi ennill 30 cap fel aelod o dîm pêl-droed hŷn Cymru ac wedi chwarae’n broffesiynol yn y FAWSL.


 

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Flickr