Gemau Cymru

2019

-

Y Bala: 29-30 Mehefin

Caerdydd: 6-7 Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Gala Nofio

SW.jpg

________________________________________________

Lleoliad: Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe


 

Aaron Moores

Llysgennad Nofio Gemau Cymru 2018

Mae Aaron Moores yn nofiwr Paralympaidd Prydain a Chymru, sy’n cystadlu mewn digwyddiadau categori A14, nofio ar y cefn a nofio broga. 

Cafodd ei eni yn Abertawe, a’i fagu yn Trowbridge, a bu’n hyfforddi am flynyddoedd lawer yng Nghlwb Nofio Trowbridge. Dychwelodd Aaron i Abertawe yn 2014 a dechreuodd hyfforddi yng Nghanolfan Genedlaethol Perfformiad Uchel Nofio Cymru yn Abertawe, lle cafodd ei hyfforddi gan Stuart McNarry ac Adam Baker, gyda chefnogaeth gan dîm gwyddor chwaraeon Nofio Cymru a Chwaraeon Cymru.

Ymhlith llwyddiannau Aaron mae ennill y fedal arian yn ras nofio ar y cefn 100m A14 yng Ngemau Paralympaidd Llundain 2012 a thorri record A14 Prydain yn y ras nofio broga 50m ym mis Ionawr 2016.  Aeth ymlaen i sicrhau record Byd newydd A14 yn y ras nofio broga 100m yng nghystadleuaeth Nofio Para Rhyngwladol Prydain yn Ebrill 2016 ac yn y Gemau Paralympaidd 2016 yn Rio enillodd Aaron Fedal Aur yn y ras Nofio Broga 100m.

Ers Rio 2016 mae Aaron wedi bod yn gefnogwr brwd mewn cystadlaethau Cenedlaethol, yn helpu i ysbrydoli’r cenedlaethau iau i nofio.

Aaron_Moores.jpg

________________________________________________

Gwybodaeth:

Gwefan Nofio Cymru:
http://www.swimwales.org/events/gemau-cymru-swimming-championships

Lawrlwythwch y pecyn cyfarfod gyda'r gwybodaeth ar gyfer y cystadleuaeth. Mae'r cofrestru ar gael i aelodau Nofio Cymru gydag amserau rhestredig. 
English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr