Gemau Cymru

2019

-

29-30 Mehefin: Bala

05-07 Gorffennaf: Caerdydd

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Gala Nofio

Swim_Wales.jpg


 

Corff Llywodraethol Cenedlaethol sy'n cyflwyno rhagoriaeth, yn ysbrydoli y genedl i fwynhau, cymryd rhan, dysgu a chystadlu mewn dyfroedd Cymreig.

Llysgennad Gala Nofio

Chloe Tutton

Rydw i wedi bod yn nofio ers cyn co’! Dechreuais nofio mewn pwll yn yr haul ar wyliau teuluol.

Nid yw bandiau braich (arm bands) erioed wedi apelio ata i, felly sylweddolodd fy mam (Claire Tutton) mai'r unig ffordd i fy nghadw'n ddiogel oedd dechrau gwersi nofio. Cefais wersi nofio un i un gyda dynes hyfryd o'r enw Michelle Ireland mewn pwll nofio lleol yng Nghanolfan Hamdden Ystrad yng Nghwm Rhondda. Rwyf wedi nofio gyda’r ysgol yn nifer o gystadlaethau'r Urdd a chefais lawer o hwyl yn cymryd rhan. Datblygais yn gyflym, a phan yn ddeuddeg oed, cefais fy sgowtio gan y prif hyfforddwr ar y pryd, David Haller, i nofio gyda Chlwb Nofio Dinas Caerdydd.

 

Gwnes ffrindiau anhygoel wrth hyfforddi a chefais amser gorau fy mywyd – gan gynnwys cael mynd i’r Gemau Olympaidd yn Rio. Diolch yn fawr i Graham Wardell, Dale Frantzeskou a Dinas Caerdydd – ni faswn wedi cyflawni'r hyn rwyf wedi ei gyflawni heb fy nheulu, fy ffrindiau a'm hyfforddwyr. Ac os ydw i wedi gwireddu fy mreuddwyd trwy fynd i'r Gemau Olympaidd, yna pam na allwch chi!

 

Pob lwc a chofiwch gael hwyl!

 

Amserlen

Sesiwn 1

Sesiwn 2

Sesiwn 3

Merched 200 Amrywiol

Bechgyn 100

Rhydd

Bechgyn 200 amrywiol

Bechgyn 50 rhydd

Merched 100 broga

Merched 50 rhydd

Merched 100 cefn

Bechgyn 50 cefn

Bechgyn 100 cefn

Bechgyn50 pili-pala

Merched 100 rhydd

Merched 100 pili-pala

Merched 200m rhydd

Bechgyn 100 broga

Bechgyn 200m rhydd

Bechgyn 50 broga

Merched 50 pili-pala

Merched 50 broga

Merched 50 cefn

 

Bechgyn 100 pili-pala

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr