Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Hoci

hc_feathers_blk.png

Roedd Hoci Cymru yn hynod falch gyda'r newyddion ein bod yn mynd i fod yn ran o Gemau Cymru eleni. Mae bod yn rhan o ddigwyddiad aml-gamp yn rhoi cyfleoedd o safon gystadleuol uchel i'n athletwyr talentog, yn ogystal â chael profiad o bentref athletwyr, amgylchedd unigryw fydd yn eu cynorthwyo tuag at eu datblygiad cymdeithasol a diwylliannol.

Yn ychwanegol, byddai bod yn rhan o ddigwyddiad ddwyieithog yn brofiad unigryw i'r athletwyr, nid yn unig o bersbectif balchder cenedlaethol ond hefyd wrth i ni barhau i geisio darparu ystod eang o brofiadau datblygedig.

 

 


Llysgennad Hoci Gemau Cymru 2017

Jacob Draper

 

Ar hyn o bryd mae Jacob yn y Brifysgol yn astudio Economeg. Mae wedi derbyn 12 o gapiau ar gyfer Uwch garfan Cymru ar ôl gwneud ei ymddangosiad cyntaf y llynedd yn 18 oed. Mae’n rhan o garfan datblygu Prydain Fawr a bu’n cynrychioli Caerdydd yn y Cynghrair Hoci Ewropeaidd yn ddiweddar, gan gystadlu hefyd yng Nghynhadledd West yn ystod y tymor. Mae wedi bod yn rhan o system Hoci Ieuenctid Cymru ers pan oedd Dan 16 ymlaen i Dan 21 oed.

Pêl-droed yr oedd Jacob yn arfer ei chwarae yn yr ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd, ond roedd tîm hoci’r ysgol yn brin o niferoedd. Oherwydd bod strategaethau a sgiliau pêl-droed yn drosglwyddadwy iawn, gofynnwyd i Jacob chwarae. Ar ôl yr un gêm honno, syrthiodd mewn cariad â’r gamp a dyw ef heb edrych yn ôl.

Ei nod hirdymor yw chwarae yn y Gemau Olympaidd a chynrychioli Prydain Fawr. Ac, yn y tymor byr,  byddai’n falch iawn o gael ei ddewis ar gyfer y Gemau Cymanwlad nesaf yn y Gold Coast y flwyddyn nesaf.

Pan fydd ar y cae mae pwysau bywyd yn diflannu a chaiff ymdeimlad o ryddid. Mae Jacob yn credu bod digwyddiadau fel Gemau Cymru yn hanfodol ar gyfer athletwyr ifanc addawol er mwyn iddynt allu datblygu go iawn a chymharu eu sgiliau yn erbyn cystadleuwyr tebyg. Bydd hyn, gyda lwc, yn arwain at fwy o awydd i wella eu galluoedd a datblygu hyd eithaf eu gallu fel athletwyr.


English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Flickr