Gemau Cymru

2019

-

29-30 Mehefin: Bala

06-08 Gorffennaf: Caerdydd

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Hoci

hc_feathers_blk.png

Roedd Hoci Cymru yn hynod falch gyda'r newyddion ein bod yn mynd i fod yn ran o Gemau Cymru eleni. Mae bod yn rhan o ddigwyddiad aml-gamp yn rhoi cyfleoedd o safon gystadleuol uchel i'n athletwyr talentog, yn ogystal â chael profiad o bentref athletwyr, amgylchedd unigryw fydd yn eu cynorthwyo tuag at eu datblygiad cymdeithasol a diwylliannol.

Yn ychwanegol, byddai bod yn rhan o ddigwyddiad ddwyieithog yn brofiad unigryw i'r athletwyr, nid yn unig o bersbectif balchder cenedlaethol ond hefyd wrth i ni barhau i geisio darparu ystod eang o brofiadau datblygedig.

 


Lleoliad: Prifysgol Caerdydd, Talybont


Ioan Wall

Llysgennad Hoci Gemau Cymru 2018

Ioan yw’r chwaraewr ieuengaf erioed i ennill cap i Gymru.  Cystadlodd am y tro cyntaf ym mis Ebrill 2015, yn erbyn Ffrainc, pan oedd yn 16 oed.

Dechreuodd chwarae gyda Chlwb Hoci Abertawe, mae Ioan wedi llwyddo ar bob cam yng Nghymru ac mae bellach yn rhan o sgwad Datblygu Dynion Prydain.  Chwaraeodd Ioan dros Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn ddiweddar ar yr Arfordir Aur yn Awstralia ac mae’n chwarae hoci clwb i Gaerdydd a’r Met.

Mae’n bwriadu mynd i’r brifysgol ym mis Medi eleni i astudio peirianneg, ar ôl treulio blwyddyn i ffwrdd o’i astudiaethau yn canolbwyntio ar ei hoci.

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr