Gemau Cymru

2019

-

29-30 Mehefin: Bala

05-07 Gorffennaf: Caerdydd

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Gwirfoddolwyr

Gwirfoddolwyr Athletau GC 2018

Mae gwirfoddolwyr Gemau Cymru yn chwarae rôl bwysig iawn yn lwyddiant yr wŷl ac eleni yn dathlu'r nawfed mlynedd - rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy'n awyddus i'n helpu trwy holl brysurdeb y penwythnosau. Gweler isod y dyddiadau;

29-30 Mehefin: Bala

06-08 Gorffennaf: Caerdydd

Diddordeb gwirfoddoli yn 2019 neu moyn rhagor o wybodaeth am gwirfoddoli yng Nghemau Cymru? Yna cysylltwch a ni drwy e-bost:

gemaucymru@urdd.org 

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr