Gemau Cymru

2019

-

Y Bala: 29-30 Mehefin

Caerdydd: 6-7 Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Nofio Dwr Agored

SW.jpg

Mae Nofio Cymru yn falch o gyflwyno cystadleuaeth Nofio Dwr Agored 2018 am y tro cyntaf yng Nghemau Cymru eleni. Bydd y digwyddiad hwn yn rhan o benwythnos Bash Fawr Bala, sy'n cael ei chynnal mewn partneriaeth ag Urdd Gobaith Cymru a Triathlon Cymru. Drwy gynnwys y digwyddiad hwn, bydd Gemau Cymru yn fwy nag erioed a bydd mwy o gyfleoedd i gystadlu mewn digwyddiadau cystadleuol ac agored yn Llyn Tegid. 

________________________________________________

Lleoliad: Llyn Tegid, Y Bala

________________________________________________

Hope Filby

Llysgennad Nofio Dŵr Agored Gemau Cymru 2018

Rheolwr Rhanbarth y Gogledd Nofio Cymru, Hope Filby, yw’r Llysgennad Nofio Agored yn 2018.  Mae Hope wedi gweithio’n helaeth gyda’r RNLI, fel aelod gwirfoddol o’r criw ar y môr ac fe fynychodd y Ganolfan Goroesi yn y Môr yng Ngholeg yr RNLI.  Yn 2015 daeth Hope yn swyddog diogelwch Cymunedol Gwirfoddol i’r RNLI, yn gyfrifol am ddatblygu cynllun Achub Bywyd Cymunedol a oedd yn darparu ymyriadau wedi’u targedu ar gyfer grwpiau mewn perygl.  Mae gan Hope ddiddordeb mewn chwaraeon awyr agored, ac mae’n cynorthwyo clybiau a nofwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder dŵr agored; mae Hope hefyd yn addysgu gweithgareddau dŵr agored amrywiol, gan gynnwys padlo, hwylio a chychod pŵer. 

Yn 2016 fe lansiodd Hope raglen Nofio Diogel gyntaf RNLI Cymru, menter a gynlluniwyd i addysgu sgiliau diogelwch dŵr i blant a datblygu eu profiad o ddŵr agored; mae’r cynllun hwn yn parhau i ddatblygu a thyfu.  Yn 2018 derbyniodd Hope wahoddiad i Ddathliad Nawddogaeth Pen-blwydd Tywysog Cymru yn 70 oed yng ngardd Palas Buckingham, fel cydnabyddiaeth o’i gwaith.

HOPE_FILBY.jpg

________________________________________________

Gwybodaeth:

Gwefan Nofio Cymru: 
http://www.swimwales.org/events/swim-wales-open-water-2018 
 
Lawrlwythwch pecyn cyfarfod gyda'r gwybodaeth ar gyfer y cystadleuaeth. Mae cofrestru ar gael i aelodau Nofio Cymru gydag amserau rhestredig


Pecyn Gwybodaeth 2018:

Swim_Wales_Open_Water_Pack_2018.pdf

________________________________________________

Amserlen

10:00- Cofrestru
10:45 - Briff: 3km & 5km Ras Elitaidd
11:15 - Cynhesu: 3km & 5km Ras Elitaidd
11:30 - Dechrau: 3km & 5km Ras Elitaidd
 
13:00 - Briff: 2km Ras Elitaidd
13:30 - Cynhesu: 2km Ras Elitaidd
13:45 - Dechrau: 2km Ras Elitaidd
 
14:30 - Briff: 1km & 2km Digwyddiad Agored
15:00 - Cynhesu: 1km & 2km Digwyddiad Agored
15:30 - Dechrau: 1km & 2km Digwyddiad Agored
English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr