Gemau Cymru

2019

-

29-30 Mehefin: Bala

06-08 Gorffennaf: Caerdydd

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Tenis Bwrdd

TTWales_Logo.png


Y weledigaeth o fewn Tennis Bwrdd Cymru yw “mwy o chwaraewyr, chwaraewyr gwell”, sydd yn dilyn ethos Gemau Cymru.

Mae Tennis Bwrdd yng Nghymru yn cynyddu, gyda mwy o glybiau yn agor i ddatblygu y gêm. Mae’r ITTF (The International Table Tennis Federation) â 222 o wledydd sydd wedi ymaelodi (sydd yn fwy na FIFA!) Mae Tennis Bwrdd Cymru yn edrych ymlaen i ymuno gyda’r Urdd i rhoi cyfle i bobl ifanc i chwarae mewn cystadleuaeth aml chwaraeon â fydd yn eu harwain i Gemau y Gymanwlad a Olympaidd. 


Lleoliad: Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru


Anna Hursey

Llysgennad Tenis Bwrdd Gemau Cymru 2018

Gweledigaeth Tennis Bwrdd Cymru yw ‘mwy o chwaraewyr, chwaraewyr gwell’, sy’n cyd-fynd ag ethos Gemau Cymru.  Mae’r diddordeb mewn Tennis Bwrdd yn cynyddu yng Nghymru, gyda mwy o glybiau yn agor i ddatblygu’r gamp.  Mae gan y Ffederasiwn Tennis Bwrdd Rhyngwladol 226 o wledydd cysylltiedig sy’n golygu bod tennis bwrdd wedi sefydlu ym mhob gwlad yn y byd.  Mae’n gamp gwbl ryngwladol.  Mae Tennis Bwrdd Cymru yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc chwarae mewn digwyddiad aml-gamp, a fydd yn arwain at enwogrwydd yng Ngemau’r Gymanwlad a’r Gemau Olympaidd.

Llysgennad 2018 yw Anna Hursey, a fu’n cystadlu’n ddiweddar ar yr Arfordir Aur.  Mae Anna wedi derbyn sylw gwych yn y cyfryngau yn ddiweddar ar ôl iddi gael ei dewis, a chystadlu yn Gemau Cymru 4 blynedd yn oed pan oedd yn 7 oed.

Anna_Hursey.jpg

________________________________________________

Timau 2018

Rhondda

Blaenau Gwent

Abertawe

Dinbych

Caerdydd

Bro Morgannwg

Caerffili

________________________________________________

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr