Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Costau


Costau Angenrheidiol

Ffi cystadlu : £10.00*

*Nodwch gall hwn amrywio gyda rhai chwaraeon yn ddibynnol ar y cytundeb gyda’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol


Costau Opsiynol

Cost : £25

Llety yn y Pentref Athletwyr sydd yn cynnwys Brecwast, Cinio (bocs bwyd) a Swper.

Cyfraniad tuag at y cit: £25.00 (yn cynnwys costau dosbarthu)


English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Flickr