Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Gymnasteg

 

"Mae Gymnasteg Cymru yn falch o fod yn rhan o’r Gemau Cymru cyntaf. Rydym yn gyffrous i weithio mor agos gyda rhaglen chwaraeon yr Urdd gyda fformat newydd a chyffrous o arddangos Gymnasteg Rhythmig ac Acrobatig. Rydym yn falch o gyda-weithio gyda’r Urdd a’r partneriaid er mwyn cynnig rhaglen etifeddiaeth sy’n cefnogi gemau 2012."


Amserlen Gymnasteg 2017


Gymnasteg Canlyniadau 2017

Amserlen_Gymnastics.JPG


 

 

Llysgenhadon Gemau Cymru 2017

Emily Thomas

Mae Emily yn 16 oed a dechreuodd wneud Gymnasteg pan oedd yn bedair oed yn YMCA Pen-y-bont ar Ogwr. Pan oedd yn dilyn y llwybr hyfforddiant elît enillodd Lefel orfodol 5 Cymru ac yna enillodd le ar sgwad GB yn wyth oed. Mae hi wedi cystadlu yn Ffrainc, Denmarc, Norwy ac mewn nifer o gystadlaethau o amgylch y DU - Gemau Ysgolion y DU, Cwpan Celtaidd, Sapphire Invitational, Pencampwriaethau Cymru, Lloegr a Phrydain.

Hoff gystadleuaeth Emily hyd yma yw pan deithiodd i Namibia yn Ne Affrica fis Hydref diwethaf ar gyfer Gemau’r Gymanwlad Iau lle cafodd aur i’r tîm. Fe wnaeth hi hefyd deithio i Awstralia fis Tachwedd diwethaf ar gyfer Gwersyll hyfforddiant y Gymanwlad lle cafodd gyfle i ymweld â’r arena a fydd yn cynnal y digwyddiad gymnasteg yn y gemau nesaf. Mae Emily ar hyn o bryd ar y rhestr fer ar gyfer y gemau nesaf ac yn gweithio’n galed i ennill lle ar y tîm gyda lwc a theithio i Gold Coast Awstralia i gystadlu dros Dîm Cymru. Gobeithio y daw ei breuddwyd yn wir!

 


Jac Davies

Fy enw yw Jac Davies. Rwy’n 21 mlwydd oed ac rwyf wedi cystadlu mewn gymnasteg dros Gymru ers i mi fod yn 12 mlwydd oed. Uchafbwynt fy ngyrfa hyd yma yw cystadlu dros Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn 2014 ble cefais 4ydd yn y gystadleuaeth.

Cefais fy magu mewn pentref bach tu allan i Gaerfyrddin, ac rwy’n dal i fyw yno heddiw. Fy nghlwb gymnasteg cyntaf oedd Ysgol Gymnasteg Caerfyrddin, ond pan oeddwn yn 11 mlwydd oed symudais i Glwb Gymnasteg Abertawe ac rwyf wedi bod yn aelod yno ers hynny.

Pan oeddwn yn ifanc, cystadlais yng Ngemau Cymru. Trwy gystadlu cefais brofiadau anhygoel sydd wedi bod yn gymorth mawr i mi wella fel gymnastwr.


English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Flickr