Gemau Cymru

2019

-

29-30 Mehefin: Bala

05-07 Gorffennaf: Caerdydd

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Gymnasteg


'' Mae gymnasteg Cymru yn falch o fod yn rhan o Gemau Cymru. Rydym yn edrych ymlaen yn arw i allu gweithio'n agos gyda rhaglen chwaraeon yr Urdd, sydd yn cynnig fformat cyffrous o gymnasteg , Rhythmig,  Acrobatig, ag Arddangosfa. Rydym yn falch o fod yn gweithio ochr yn ochr gyda'r Urdd a phartneriaid y digwyddiadau i ddarparu rhaglen sydd yn atgyfnerthu gemau Olympaidd 2012''

Llysgennad Gymnasteg

Jac Davies

Fy enw i ydy Jac ac rwyf wedi bod yng Ngemau’ Gymanwlad ddwywaith. Rwyf yn siaradwr Cymraeg balch iawn o bentref  bach tu allan i Gaerfyrddin. Rwy’n mwynhau bob math o chwaraeon; yn enwedig rygbi a gymnasteg. Hyd yn hyn rwyf wedi dod yn bencampwr ceffyl pommel Prydain 2017, gan orffen yn 4ydd ,ddwywaith yng ngemau’r Gymanwlad a bod yn gapten tîm gymnasteg dynion Cymru.

Gall fy amserlen ymarfer amrywio o 4-6 awr y dydd 5-6 diwrnod yr wythnos. Mae cystadlu yn rhywbeth rwy'n ei fwynhau'n fawr, a cheisiaf gystadlu mewn cymaint ag y gallaf. Rwyf wedi teithio'r byd gyda gymnasteg, ac rwyf wedi cystadlu am nifer o wahanol dimau.

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr