Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Gymnasteg

 

"Mae Gymnasteg Cymru yn falch o fod yn rhan o’r Gemau Cymru cyntaf. Rydym yn gyffrous i weithio mor agos gyda rhaglen chwaraeon yr Urdd gyda fformat newydd a chyffrous o arddangos Gymnasteg Rhythmig ac Acrobatig. Rydym yn falch o gyda-weithio gyda’r Urdd a’r partneriaid er mwyn cynnig rhaglen etifeddiaeth sy’n cefnogi gemau 2012."


Lleoliad: Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru


Llysgenhadon Gemau Cymru 2018 

Emily Thomas

Dechreuodd gyrfa gymnasteg Emily yn y clwb ym Mhen-y-bont ac wrth iddi arddangos potensial gwych, mae wedi’i derbyn yn Academi Cymru lle mae’n hyfforddi gyda’r Hyfforddwyr Cenedlaethol.

Yn 2017 cafodd Emily ei dewis i sgwad hŷn Prydain Fawr a chystadlu yn leotard Prydain Fawr yn nigwyddiad Rushmore Roseball yn Aldershot, lle llwyddodd i ennill y wobr arian yn y gystadleuaeth Aml-gamp.  Emily oedd Pencampwr Gymnasteg Artistig Aml-gamp Cymru yn 2017, ar ôl ennill ar y bariau a’r llawr ac aur ar y trawst.  Yn 2016 fe enillodd y wobr aur unigol Aml-gamp yng Ngemau’r Gymanwlad Ieuenctid yn Namibia, yn ogystal â’r wobr aur ar y bariau ac yn y gystadleuaeth tîm. Yn 2018 bu’n cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad, lle gorffennodd yn y 9fed lle yn y Rowndiau Cymhwyso. Bu bron iddi hi a chyd-aelodau’r tîm bron lwyddo i gael lle ar y podiwm yn y digwyddiad tîm, gan orffen yn y 4ydd safle.  Llwyddodd Emily i gyrraedd rownd derfynol y Llawr hefyd, lle gorffennodd yn y 6ed safle.

Mae Emily yn siarad Cymraeg yn rhugl ac mae’n ymfalchïo yn ei threftadaeth Gymreig.

Dyma ei hail flwyddyn yn olynol fel llysgennad Gemau Cymru lle mae wedi cystadlu ers blynyddoedd lawer.

Emily-_real.jpg

Laura Halford

Mae Laura yn gystadleuwr rheolaidd mewn cystadlaethau rhyngwladol, ac mae wedi ymddangos sawl gwaith yn nhîm Rhythmig Prydain.  Ei llwyddiant mawr cyntaf oedd ennill teitl aml-gamp Ieuenctid Prydain yn 2011.  Mae’n hanu o Swindon, ond mae ei thad yn Gymro, ac mae Laura wedi penderfynu cystadlu dros Gymru yn rhyngwladol.

Yng Ngemau’r Gymanwlad diwethaf yn Glasgow, bu Laura yn rhan o’r tîm a enillodd arian aml-gamp, ac enillodd ddwy fedal efydd unigol hefyd yn y gystadleuaeth aml-gamp a’r bêl.  Mae Laura wedi bod yn Bencampwr aml-gamp Prydain bedair gwaith a hil yw Pencampwr presennol aml-gamp Prydain, gan ennill dwy fedal aur ac un fedal arian ym Mhencampwriaethau Prydain 2017.  Mae hefyd wedi cynrychioli Prydain Fawr ym Mhencampwriaethau Gymnasteg Rythmig y Byd 2017 yn Pesaro (Yr Eidal).

Fe gynrychiolodd Laura Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 ac yn y gystadleuaeth tîm sicrhawyd y 4ydd safle ac enillodd Laura fedal arian yn y gystadleuaeth Cylch.  Bu bron iddi gael lle ar y podiwm yn rownd derfynol y bêl a rhuban yn y 4ydd safle.  Fe sicrhaodd hi a chyd-aelodau’r tîm y 5ed safle yn y gystadleuaeth Tîm.  Mae Laura unwaith eto yn Bencampwr Aml-gamp Cymru ac fe enillodd y fedal aur yn y pedair cystadleuaeth cyfarpar.

Mae Laura yn fabolgampwraig gyfeillgar ac agos-atoch, ac mae ei gosgeiddrwydd a’i dawn yn cynrychioli Cymru yn sicr o ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Laura_Halford.jpg

Elin Haf Davies

Elin_Haf_Davies.jpg


________________________________________________________
English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr