Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Cit

Caiff cit Gemau Cymru 2017 ei ddarparu gan CMS Teamwear. Gellir ei archebu trwy gorfresu ar-lein neu yn uniongyrchol trwy ein gwefan.

Mae’r cit yn unigryw i gystadleuwyr Gemau Cymru i’w drysori a’u hatgoffa o’r profiad o fod yn rhan o’r Gemau yn 2017. Mae’r cit yn cynnwys Hŵdi a Chrys-t fel y gweler isod.

Mae pris gostyngedig o £25 i’r cystadleuwyr sydd yn cynnwys chostau phacedu a chludiant.

 Er mwyn gofalu bod eich cit yn cyrraedd mewn amser ar gyfer y Gemau, mae rhaid ei archebu erbyn Mehefin 18. 

Gellir ei archebu ar wefan CMS: http://bit.ly/2pC7KOn

Cofiwch ddefnyddio y côd [GC17] yn y blwch cywir ar gyfer derbyn pris gostyngedig. Nid oes modd newid yr archeb unwaith mae wedi ei gadarnhau. 

 

 

cms_teamwear_logo.png

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Flickr