Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Cit

Caiff cit Gemau Cymru 2018 ei ddarparu gan CMS Teamwear. Gellir ei archebu trwy gorfresu ar-lein neu yn uniongyrchol trwy ein gwefan.

Mae’r cit yn unigryw i gystadleuwyr Gemau Cymru i’w drysori a’u hatgoffa o’r profiad o fod yn rhan o’r Gemau yn 2018. Mae’r cit yn cynnwys Hŵdi a Chrys-t fel y gweler isod.

Mae pris gostyngedig o £25 i’r cystadleuwyr sydd yn cynnwys chostau phacedu a chludiant.

 Er mwyn gofalu bod eich cit yn cyrraedd mewn amser ar gyfer y Gemau, mae rhaid ei archebu erbyn Mehefin 22. 

Gellir ei archebu ar wefan CMShttps://bit.ly/1O7uCfo

Cofiwch ddefnyddio y côd GC18 yn y blwch cywir ar gyfer derbyn pris gostyngedig. Nid oes modd newid yr archeb unwaith mae wedi ei gadarnhau.

cms_teamwear_logo.png

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr