Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Treiathlon

Logo_Tri.jpg

 


Mae Triathlon Cymru yn falch iawn eto o fod yn rhan o Gemau Cymru. Mae Triathlon Cymru yn anelu 'i ddarparu cyfleoen yng Nghymru i bawb heb ymrwymiad; i ymarfer a chystadlu yn Nhreiathlon a champau cysylltiedig o'r nofydd i'r Olympiadd.'

Ras rhagbrofol ar gyfer y Pencampwriaethau Rhyng-Ranbarthol Prydeinig yw Treiathlon Gemau Cymru 2017. Rydym yn gobeithio gweld y triathletwyr gorau yng Nghymru yn cystadlu am y fraint o gynrychioli Cymru yn y pencampwriaeth yn Lloegr, Awst 2017.

 


Adroddiad Treiathlon Cymru Gemau Cymru 2017

Canlyniadau Treiathlon 2017

Canlyniadau_Treiathlon.pdf

Llysgennad Treiathlon Gemau Cymru 2017

Cedol Dafydd

 

cedol_dafydd_1.jpg

 

Enillodd Cedol, sydd nawr yn 16 oed, ras Treiathlon Gemau Cymru yn 2016 ym Mharc Bryn Bach. Yn Loughborough eleni daeth yn ail o dan 19 oed yng Nghymru ac, yn yr un ras, yn 19eg trwy Brydain. Yn sgil hynny, mae wedi ennill ei le yn y rasys Super Series Prydeinig. Mae Cedol wedi ennill nifer o rasys Treiathlon yn y Gogledd gan gynnwys ras Ysgolion Gogledd Cymru a’r Sandman ddwywaith yn olynol. Ar hyn o bryd, mae’n aelod o Academi Datblygu Treiathlon Cymru.

Nofio oedd arbenigedd Cedol i ddechrau gyda Nofio Gwynedd, cyn datblygu diddordeb mewn rhedeg traws gwlad ac yna beicio. Bu’n cynrychioli Cymru mewn sawl ras traws gwlad SIAB gan gynnwys yn yr Alban y llynedd ac eleni ym Mharc Margam. Aeth yn ei flaen i gymryd rhan yn ras Cymdeithas Rhedeg Mynydd y Byd (WMRA -World Mountain Running Association) yn y Weriniaeth Siec yn 2016 a bydd yn cynrychioli Cymru unwaith yn rhagor dros yr haf eleni yn yr Eidal.

 


Manylion Cystadlu

Cysylltu â:Llwybrau Rasio

Llwybr Nofio Gemau Cymru 2016
Llwybr Nofio Gemau Cymru
 
Llwybr Beicio Gemau Cymru

Llwybr Beicio Gemau Cymru 2016
Llwybr Rhedeg T2 Gemau Cymru 
 
Llwybr Rhedeg T3 a Iau Gemau Cymru
 
English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Flickr