Gemau Cymru

2019

-

29-30 Mehefin: Bala

06-08 Gorffennaf: Caerdydd

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Treiathlon

Welsh_Triathlon_Logo.png

 


Mae Triathlon Cymru yn falch iawn eto o fod yn rhan o Gemau Cymru. Mae Triathlon Cymru yn anelu 'i ddarparu cyfleoen yng Nghymru i bawb heb ymrwymiad; i ymarfer a chystadlu yn Nhreiathlon a champau cysylltiedig o'r nofydd i'r Olympiadd.'

Ras rhagbrofol ar gyfer y Pencampwriaethau Rhyng-Ranbarthol Prydeinig yw Treiathlon Gemau Cymru 2018. Rydym yn gobeithio gweld y triathletwyr gorau yng Nghymru yn cystadlu am y fraint o gynrychioli Cymru yn y pencampwriaeth yn Parc Mallory ym Mis Medi.


Lleoliad: Llyn Tegid, Y Bala


Chris Silver

Llysgennad Treiathlon Gemau Cymru 2018

Dechreuais gystadlu mewn cystadlaethau triathlon yn ystod fy mlwyddyn olaf ym Mhrifysgol Caerfaddon (2012), a chyn hynny roeddwn wedi cystadlu ar lefel genedlaethol yn nofio a thraws-gwlad

Sylweddolais y gallwn lwyddo mewn rasys triathlon gyntaf pan oeddwn tua 19/20 oed ar ôl cystadlu mewn ambell ras triathlon lleol ar ôl ychydig iawn o hyfforddiant, os o gwbl, ond cefais rai canlyniadau da.

Uchafbwyntiau fy ngyrfa yw cynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad, ond yn y dyfodol hoffwn ennill lle ar y podiwm naill ai fel Ironman 70.3 neu ras her.  Fy neges i bobl ifanc neu i bobl sy’n newydd i’r gamp yw y gall cysondeb a phenderfyniad eich helpu i lwyddo a bod angen i chi wrando ar eich corff (mae hyn yn hollbwysig er mwyn osgoi anafiadau a hyfforddi’n ormodol).

CHRIS_SILVER.jpg

________________________________________________

Manylion Cystadlu

Cysylltu â:

  • Ebost garethevans@britishtriathlon.org 
  • Gwefan: https://www.welshtriathlon.org/events/bala-big-bash 

Pecyn Cystadlu 2018: 

2018_GEMAU_CYRMU_RACE_PACK.pdf

________________________________________________

Amserlen

11:00- 13:30 – Cofrestru | Registration

11:30 – Dechrau Cychwyn Beiciau
11:30-12:00– Pontio ar agor i Athletwyr
1:45pm – Briff i athletwyr
2:15pm – Briff Tristar1 Bechgyn

2:30pm – Ffyrdd ar gau

2:35pm – Tristar1 Bechgyn
2:35pm – Briff Tristar1 Merched
2:50pm -  Tristar1 Merched
2:50pm – Briff Tristar2 Bechgyn
3:05pm – Tristar2 Bechgyn
3:05pm – Briff Tristar2 Merched
3:20pm – Tristar2 Merched           
3:20pm – Briff Tristar3 Bechgyn
3:35pm – Tristar3 Bechgyn
3:35pm – Briff Tristar3 Merched
3:50pm – Tristar3 Merched
5:00pm-  Gwobrwyo

________________________________________________

Canlyniadau Treiathlon 2017

Canlyniadau_Treiathlon.pdf

Adroddiad Treiathlon Cymru Gemau Cymru 2017

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr