Gemau Cymru

2019

-

29-30 Mehefin: Bala

05-07 Gorffennaf: Caerdydd

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Treiathlon

Welsh_Triathlon_Logo.png

 

Lleoliad: Llyn Tegid

Mae Triathlon Cymru, unwaith eto , yn falch iawn o fod yn rhan o Gemau Cymru. Nod Triathlon Cymru yw 'rhoi cyfle i unrhyw berson yng Nghymru , heb ragfarn, i hyfforddi a chystadlu mewn triathlon a chwaraeon tebyg o lefel cychwynnol hyd at lefel Olympaidd.


Bydd Gemau Cymru yn gweithredu fel un o’n rasus cymhwyster ar gyfer Pencampwriaethau rhanbarthol Prydain. Rydym yn gobeithio gweld triathletwyr ifanc gorau Cymru, yn cystadlu am yr anrhydedd o gynrychioli Cymru yn y pencampwriaethau ym Mharc Mallory ym mis Medi.

Llysgennad Triathlon

Chris Silver

09:30

Cofrestru yn agor

11:30

Dechrau Cychwyn Beiciau

01:15

Cofrestru a Safle pontio yn cau

01:25

Briff Diogelwch Hanfodol

01:45

Bechgyn a merched T1 i ymgynull ar y lanfa

02:00

Cau ffordd A494

02:05

Cyfuniad o Tristar 1 yn dechrau; TS2 Ymgynull

02:25

T2 Bechgyn dechrau.T2 Merched paratoi T3 Ymgynull

02:40

T2 Merched dechrau, T3 Bechgyn paratoi

03:00

T3 Bechgyn dechrau,T3 Merched paratoi

03:30

T3 Merched dechrau – Ffeinal y plant 

05:00

Gwobrwyo

Gwybodaeth am y gystadleuaeth;

  • Dyddiad:  29 Gorffennaf 2019
  • Lleoliad: Llyn Tegid
  • Rhanbarth: Cymru
  • Nofio: Nofio dŵr agored
  • Cofrestru: Cofrestru ar-lein
English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr