Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Pentref Athletwyr

Lleoliad Pentref Athletwyr Gemau Cymru 2017:

Talybont, Prifysgol Caerdydd


Mae llety Talybont wedi ei leoli tua milltir o ganol dinas Caerdydd. Am rhagor o wybodaeth, gweler isod.


 • Mae pob ystafell yn ystafell sengl en-suite
 • Mae pob fflat yn cynnwys cegin ac ystafell fwyta, yn ogystal ag offer coginio
 • Cwpwrdd dillad, gofod desg, silffoedd a chadair ym mhob ystafell wely, wedi'i darparuâ dillad gwely a thyweli 'molchi
 • Bydd thê a choffi yn cael ei cyflenwi yn ddyddiol ym mhob cegin
 • Bydd rhwydwaith di-wefr ar gael i'r gwesteion (am ddim)
 • Parcio am ddim

Preswyliad Talybont, Prifysgol Caerdydd
Credyd Llun: cardiff.ac.uk

Arlwyo

Cost: £25

Pecyn Bwyd fydd yn cynnwys brecwast, cinio (bocs bwyd) a swper

Bydd brecwast ar gael yn y Ganolfan Gymdeithasol o 06:30 - 08:30 Dydd Sadwrn 1af a Dydd Sul 2il Gorffennaf, 2017.

Mae posib casglu'r pecynnau bwyd yn ôl yr angen yn ystod brecwast.

Bydd pryd 2 gwrs ar gael yn y Ganolfan Gymdeithasol o 18:00-20:00.


Canolfan Gymdeithasol Talybont

Bydd y Ganolfan Gymdeithasol ar agor tan:

 • 00:00 Dydd Gwener 1af o Orffennaf
 • 06:30 - 00:00 Dydd Sadwrn 2il o Orffennaf
 • 06:30 - 12:00 Dydd Sul Gorffennaf y 3ydd

Mae ystafell gyfarfod yn y Ganolfan Gymdeithasol (CJ) ar agor 24 awr.

 • Bydd diodydd meddal ar gael
 • Man eistedd cyfforddus
 • Plygiau pŵer
 • Bwrdd pŵl x2
 • Offer Tenis Bwrdd
 • 42”  Teledu plasma gyda Wii x3
 • 42” Teledu plasma a 2 daflunydd yn dangos chwaraeon yn fyw x2
 • Amrediad eang o gemau bwrdd

Ystafell wely preswyl Talybont, Prifysgol Caerdydd
Credyd Llun: deanestor.co.uk

Gwybodaeth Ychwanegol

Talybont

Mae'r dderbynfa yn Nhalybont (Southgate House) ar agor o 08:00 - 22:00 Dydd Gwener a bydd allweddi ar gael i'w casglu ar ôl 15:00.

10:00 - 21:45 ar y penwythnosau.

Os bydd unrhyw westeion yn cyrraedd ar unrhyw adeg arall, cysylltwch â ni er mwyn gwneud trefniadau eraill.

Fel arall, cysylltwch a'r Adran Diogelwch wedi cyrraedd ar +44 (0) 29 2087 4444

 

 

Cyfeiriad y llety yw:

Talybont Gogledd
Southgate House
Bevan Place
Caerdydd
CF14 3UX

Rhif Ffôn: +44 (0) 29 2087 4660

Map o'r preswyl

Nodwch nad oes unrhyw lifftiau (elevators) yn yr adeilad,  felly os oes unrhyw westeion gydag unrhyw anghenion arbennig neu angen cymorth i adael yr adeilad mewn achos larwm tân, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Ar y diwrnod olaf dylid gadael yr ystafelloedd erbyn 10:00 oni bai bod trefniadau eraill wedi eu cytuno gyda'r dderbynfa.

Bydd Diogelwch ar y safle drwy gydol y digwyddiad.

Gellwch gysylltu â Diogelwch drwy ffonio’r ystafell rheoli ar +44 (0) 29 20874444 .

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Flickr