Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Codi Pwysau

weightlifting-wales-logo.png

Mae Codi Pwysau Cymru yn hynod falch o gymryd rhan yn y digwyddiad aml-gamp Cymreig hwn. Mae Gemau Cymru wedi ychwanegu dyfnder i'n calendr cystadlu a bydd yn cymhorthi datblygiad codwyr pwysau o fewn ein llwybr strwythurol. Pob lwc 'r cystadleuydd i gyd!

 


Canlyniadau Codi Pwysau

Canlyniadau_Codi_Pwysau.pdf

 

 

 

 


Llysgenhadon Gemau Cymru 2017

Rhodri Beynon

Dechreuodd Rhodri godi pwysau i ddechrau yn 2014, a bu’n cystadlu am y tro cyntaf ym Mhencampwriaeth Ysgolion Cymru ym mis Mawrth 2015. Erbyn yr haf, roedd wedi cymryd rhan yn ei Gystadleuaeth Ryngwladol gyntaf yn cynrychioli Cymru yn Awstria, ac yn fuan wedyn yn y Pencampwriaethau Celtaidd yn Nulyn.

Daeth i’r amlwg yn gyntaf yn 2016; pan gymhwysodd ar gyfer y Bencampwriaeth Ieuenctid Ewropeaidd yn Tomysl, Gwlad Pwyl ym mis Medi. Llwyddodd i godi 123kg yn y Cipiad (Snatch) a 144kg yn y Glân a Hwb (Clean and Jerk) gyda chyfanswm o 267kg - a oedd yn gyfartal â’i record Gymreig bresennol ac yn curo’r record gyfan. Hon oedd ei gystadleuaeth gyntaf erioed yn cynrychioli Prydain Fawr. Cafodd ei ddewis ar gyfer Pencampwriaethau’r Gymanwlad a Phencampwriaethau Ieuenctid y Byd yn cynrychioli Cymru ym Malaysia ym mis Hydref 2016.

Mae Rhodri yn gweithio’n galed ar gyfer Uwch Bencampwriaeth Prydain a gynhelir ym mis Gorffennaf. Mae â’i fryd ar dorri dros 12 record Gymreig yn y dyfodol!

 


Chloe Hood

Mae Chloe Hood sy’n dal y record Gymreig wedi camu’n gyflym iawn i fyny’r safleoedd Benywod Codi Pwysau Cymreig. Yn gynharach yn 2017 bu Chloe, sy’n 16 mlwydd oed, yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Iau Prydain, lle enillodd Aur ar ôl codi 60kg yn y Cipiad a 80kg yn y Glân a Hwb gyda chyfanswm cyffredinol o 140kg.

Am y trydydd tro yn olynol, mae Chloe wedi cael ei dewis i gynrychioli Cymru yn Awstria ar gyfer y frwydr iau. Drwy waith caled ac ymroddiad, mae Chloe yn awyddus i lwyddo a mynd hyd yn oed ymhellach gyda chymorth ei hyfforddwr, Simon Roach a gweddill y tîm yn SAW Cymru.


English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

029 2063 5677

Flickr