Gemau Cymru

2019

-

29-30 Mehefin: Bala

06-08 Gorffennaf: Caerdydd

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Codi Pwysau

weightlifting-wales-logo.png

Mae Codi Pwysau Cymru yn hynod falch o gymryd rhan yn y digwyddiad aml-gamp Cymreig hwn. Mae Gemau Cymru wedi ychwanegu dyfnder i'n calendr cystadlu a bydd yn cymhorthi datblygiad codwyr pwysau o fewn ein llwybr strwythurol. Pob lwc 'r cystadleuydd i gyd!

 


Lleoliad: Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

________________________________________________

Catrin Jones 

Llysgennad Gemau Cymru 2018

Fy enw i yw Cat Jones. Rwy’n hyfforddi yn Ion Strength and Conditioning, Caerdydd ac rwy’n astudio Cemeg, Bioleg a Daearyddiaeth Safon Uwch yn Ysgol Y Pant, ac rwy’n weinyddes mewn bwyty lleol yn fy amser rhydd.  Hoffwn astudio seicoleg yn y Brifysgol a fy uchelgais ar gyfer y dyfodol yw bod yn seicolegydd Chwaraeon.

Rwyf wedi bod yn hoff o chwaraeon erioed, o gymnasteg i bêl-droed, i redeg ac yn 2015 dechreuais Godi Pwysau fel rhan o Crossfit.  Sylweddolais ar unwaith bod codi pwysau yn faes yr hoffwn gystadlu ynddo a fy mod eisiau gwneud hyn yn y tymor hir.  Rwy’n lwcus iawn o’r cyfleoedd iawn yr wyf wedi’u cael wrth Godi Pwysau, megis gallu cystadlu yn fy nghystadleuaeth gyntaf gyda sgwad Cymru fis Hydref y llynedd, Y Pencampwriaethau Celtaidd, ac rwy’n cael cystadlu eto yn awr gyda’r tîm yn The Junior Battle yn Awstria.

Rwyf hefyd wedi gallu cwrdd â phobl anhygoel, gwneud ffrindiau gwych a derbyn cefnogaeth gan hyfforddwyr Codi Pwysau Cymru, sydd heb eu hail.  Mae codi pwysau hefyd wedi bod yn fuddiol iawn i mi gyda Crossfit, pan enillais Frwydr Prydain Crossfit y mis diwethaf a dod yn drydydd ym Mhencampwriaethau Ieuenctid Crossfit Prydain y llynedd.

Mae’n anrhydedd mawr cael cynrychioli ein camp yng Ngemau Cymru, ac rwy’n teimlo’n gyffrous ynghylch fy nyfodol yn Codi Pwysau.

CATRIN_JONES.jpg

________________________________________________

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr