Gemau Cymru

2019

-

29-30 Mehefin: Bala

05-07 Gorffennaf: Caerdydd

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Beth yw Gemau Cymru?

Gŵyl aml chwaraeon i bobl ifanc Cymru yw Gemau Cymru. Cynhaliwyd ar draws dau benwythnos yn 2019 ym Mala a Chaerdydd. 

DYDDIADAU GEMAU CYMRU 2019

29-30 MEHEFIN: BALA

05-07 GORFFENNAF: CAERDYDD

Mae Gemau Cymru yn canolbwyntio ar amryw o elfennau cystadleuol gwahanol. Mae'r chwaraeon yn derbyn cefnogaeth o'u Corff Llywodraethu perthnasol, ac yn dilyn strwythur eu hun o ran y broses dethol


GWELEDIGAETH GEMAU CYMRU

Ysbrydoli pobl ifanc Cymru i barhau i ddysgu a datblygu fel athletwyr a dinasyddion.  Gemau Cymru yw’r prif ddigwyddiad dwyieithog ar gyfer pobl  ifanc yng nghalendr chwaraeon Cymru, sy’n hybu llwybrau chwaraeon Cymru.

Mae Gemau Cymru yn rhoi profiad cadarnhaol i bobl ifanc dalentog o ddigwyddiad aml-chwaraeon cynhwysol trwy gystadleuaeth chwaraeon berthnasol a phentref athletwyr.

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr