Gemau Cymru

2018

06-08

Gorffennaf

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Beth yw Gemau Cymru?


Gweledigaeth Gemau Cymru

Mae Gemau Cymru yn ddigwyddiad dwyieithog nodweddiadol i bobl ifanc ar galendr chwaraeon Cymru, gan wella llwybr perfformio chwaraeon Olympaidd, Cymanwlad a Pharalympaidd. Bydd yn cynnig cyfle i athletwyr ifanc talentog gystadlu mewn digwyddiad aml-chwaraeon uchel ei broffil a phrofi amgylchedd pentref athletwyr.Beth yw Gemau Cymru?

Gŵyl aml chwaraeon i bobl ifanc Cymru yw Gemau Cymru. Cynhaliwyd ar y 6ed i'r 8fed o Orffennaf 2018 mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru.

Mae Gemau Cymru yn canolbwyntio ar amryw o elfennau cystadleuol gwahanol.  Mae’r chwaraeon yn derbyn cefnogaeth o'u Corff Llywodraethu perthnasol ac yn dilyn eu strwythur hwy o ran y broses dethol.


Mae’r cystadleuwyr yn cael eu gwahodd i gystadlu yng Ngemau Cymru yn dilyn proses ddethol yn dilyn cyngor gan y Corff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol. Bydd pob cystadleuydd yn derbyn pecyn gwahoddiad Gemau Cymru, a fydd yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol


English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr