Gemau Cymru

2019

-

29-30 Mehefin: Bala

05-07 Gorffennaf: Caerdydd

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Pam Gwirfoddoli

  • I chwarae rôl flaenllaw yn ystod y digwyddiad - mae gwirfoddolwyr yn cael cynnig rolau hanfodol yn gweithio â chystadleuwyr, partneriaid a dyfarnwyr 

  • Cyfle i fod yn rhan o'r digwyddiad aml chwaraeon blynyddol mwyaf yng Nghymru.

  • I ehangu a datblygu sgiliau newydd      

  • Datblygu hyder a phrofiad o weithio mewn digwyddiadau mawr.  

  • I ennill profiad gwaith perthnasol a gwerthfawr ar gyfer ceisiadau swyddi yn y dyfodol. 

  • I dderbyn cymwysterau hyfforddiant perthnasol. 

  • I fod yn rhan o etifeddiaeth y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Cymru.  

  • I wneud gwahaniaeth – mae gwirfoddoli’n rhoi’r cyfle i bobl wneud gwahaniaeth i fywydau eraill.

English

Cysylltwch â ni

gemaucymru@urdd.org

02922 405346

Flickr